Praktijkvoorbeelden van re-integratie tweede spoor

Ada heeft 15 jaar met veel plezier als verkoopster in een bakkerij gewerkt. Na een herniaoperatie kan ze echter niet meer lange tijd achter elkaar staan. Ze kan haar werkzaamheden in de bakkerij daardoor niet meer uitvoeren. Ada’s werkgever heeft van alles geprobeerd, maar is er niet in geslaagd om een andere functie voor haar te vinden.

Wat nu?

Johan is 4 jaar werkzaam geweest als drukwerkbegeleider bij een marketingbureau. Om beter in te kunnen spelen op veranderingen in de markt besluit het bedrijf om te stoppen met de productie van drukwerk. Johans functie vervalt, maar hij heeft nog wel een doorlopend contract.

Wat nu?

U bent directeur van een loodgietersbedrijf. Eén van uw monteurs heeft aan een ongeval met de motor een pijnlijke knie overgehouden, waardoor hij niet meer kan werken in kruipruimtes onder de grond. Omdat dit in zijn functie regelmatig voorkomt, kan hij zijn functie niet meer uitoefenen. U kunt voor hem in uw eigen onderneming geen passend werk vinden.

Wat nu?

Tweede spoor re-integratie

De werknemers in de voorbeelden hierboven komen in aanmerking voor een tweede spoor re-integratietraject, waarbij de werkgever helpt om een passende functie te zoeken buiten de eigen werkkring. Intermezzo verzorgt tweede spoor re-integratie trajecten in opdracht van werkgevers én werknemers.

Door middel van beroepskeuzetesten en persoonlijkheidstesten onderzoeken wij waar de interesse en kracht van de werknemer liggen. Onze deskundige re-integratieadviseurs helpen bij het vinden van een passende werkkring. Wij kennen een plaatsingspercentage van 70%.