Re-integratie tweede spoor en outplacement

Diverse omstandigheden kunnen ertoe leiden dat een werknemer niet meer inzetbaar is in de functie waarin hij of zij werkzaam is. De werkgever is dan vaak verplicht om te helpen bij het zoeken naar een nieuwe passende werkkring. De snel veranderende arbeidsmarkt maakt duurzame re-integratie van werkzoekenden naar betaalde arbeid echter gecompliceerd.

Snelle re-integratie door individuele begeleiding en coaching

De medewerkers van Intermezzo re-integratie beschikken over grote expertise op het gebied van re-integratie, zowel vanuit het perspectief van de werkzoekende als van de arbeidsmarkt. Door middel van individuele begeleiding en coaching zorgen wij ervoor dat cliënten weer snel een baan vinden die bij ze past.

Onze werkwijze bestaat uit:

  • Een heldere, doelgerichte aanpak
  • Actieve jobhunting en arbeidsbemiddeling
  • Uitstekende dossierhandeling en verantwoording

Lees ook de praktijkvoorbeelden van re-integratie tweede spoor.

Uitgangspunten bij re-integratie tweede spoor

Geen mens is hetzelfde en re-integratie is per definitie maatwerk. De uitgangspunten van elk re-integratietraject zijn echter steeds dezelfde:

  • Duurzame re-integratie naar passend werk
  • Kostenbesparing voor de opdrachtgever
  • Handelen conform de wet- en regelgeving

Interventies

Mensen met een blijvende beperking hebben een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Wij nemen al onze cliënten serieus en gaan altijd op zoek naar werk dat past bij de persoon. Indien gewenst kan Intermezzo gebruik maken van interventies die aansluiten op de specifieke situatie van de cliënt.
 

Gelukkige vrouw na re-integratie traject