Psychosociale counseling

Nadelige gevolgen van psychische problemen beperken

Problemen op het werk of in de privésfeer kunnen vergaande gevolgen hebben voor iemands functioneren. Psychische en psychiatrische klachten zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van het ziekteverzuim in Nederland. Deze nadelige gevolgen kunnen tot een minimum worden beperkt door de inzet van psychosociale counseling.

Tijdige en adequate interventie bij psychisch verzuim

Werkgevers hebben vaak onvoldoende inzicht in de psychische gezondheid van een werknemer. Signalen die wijzen op dreigende uitval door psychische oorzaken worden veelal niet, of te laat herkend. En dat terwijl een tijdige en adequate interventie bij psychisch verzuim van groot belang is. Psychosociale counseling kan hierin een belangrijke rol spelen.

Samen op zoek naar een oplossing

De psychosociale counselor probeert door persoonlijke gesprekken de oorzaak en aard van de problemen vast te stellen en samen met de cliënt een oplossing te vinden. Indien nodig, kan de counselor praktische hulp bieden, bemiddelen bij conflicten, of doorverwijzen naar specifieke instanties of deskundigen.

Langdurig verzuim voorkomen

De inzet van psychosociale counseling leidt tot een verbetering van het functioneren en voorkomt dat psychische klachten uitmonden in langdurig verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid.

Wanneer psychosociale counseling?

Psychosociale counseling kan onder andere worden ingeschakeld bij:

  • Conflicten of spanningen in de relatie met collega's, leidinggevende en/of ondergeschikten
  • Verminderd functioneren of arbeidsongeschiktheid
  • Aanpassingsproblemen na veranderingen in de organisatie
  • Ingrijpende gebeurtenissen in de werksituatie, agressie en geweldervaringen
  • Discriminatie, pesten of (seksuele) intimidatie
  • Problemen met persoonlijke effectiviteit en communicatie

Neem contact op voor meer informatie of vraag een offerte aan.

Behoefte aan psychosociale counseling