Sportkeuring

Sportkeuring kan voorwaarde zijn voor wedstrijddeelname

Een sportkeuring of sportmedisch onderzoek bestaat onder andere uit een ECG, een longfunctietest en een uitgebreid onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat. Een sportkeuring kan een voorwaarde van de sportbond zijn om aan bepaalde wedstrijden deel te nemen. U kunt echter ook uit eigen beweging een sportkeuring ondergaan, bijvoorbeeld als u wilt weten welke sport voor u geschikt is.

Intermezzo is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in het verrichten van alle soorten medisch onderzoek. Ook voor een sportkeuring kunt u snel terecht op één van onze keuringslocaties.

Afspraak maken voor een sportkeuring

Om een afspraak te maken voor een sportkeuring kunt u contact met Intermezzo opnemen.


Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)Nederlandse Vereniging voor DuikgeneeskundeInspectie Verkeer en Waterstaat