Rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring voor automoblisiten boven 70 jaar verplicht

Automobilisten van 70 jaar en ouder die hun rijbewijs willen verlengen, moeten minimaal iedere vijf jaar een medische keuring ondergaan. Tijdens deze rijbewijskeuring wordt onder andere een ogentest en een urineonderzoek afgenomen.

Intermezzo is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in het verrichten van alle soorten medisch onderzoek. Ook voor een rijbewijskeuring kunt u snel terecht op één van onze keuringslocaties.

Afspraak maken voor een rijbewijskeuring

Om een afspraak te maken voor een rijbewijskeuring kunt u contact met Intermezzo opnemen.


Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)Nederlandse Vereniging voor DuikgeneeskundeInspectie Verkeer en Waterstaat