Bodemsaneringskeuring

Bodemsaneringskeuring helpt gezondheidsschade tijdig signaleren

Mensen die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond, bijvoorbeeld bij bodemsanering, hebben een verhoogd risico op gezondheidsschade. Het doel van een bodemsaneringskeuring is het tijdig signaleren van dergelijke gezondheidsschade en het beoordelen van de geschiktheid van de werknemer voor deze werkzaamheden.

Intermezzo is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in het verrichten van alle soorten medisch onderzoek. Ook voor een bodemsaneringskeuring kunt u snel terecht op één van onze keuringslocaties.

Afspraak maken voor een bodemsaneringskeuring

Om een afspraak te maken voor een bodemsaneringskeuring kunt u contact met Intermezzo opnemen.


Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)Nederlandse Vereniging voor DuikgeneeskundeInspectie Verkeer en Waterstaat