Bedrijfs periodieke keuring

Bedrijfs periodieke keuringen zijn belangrijk preventiemiddel

Een periodieke keuring is in een aantal beroepsgroepen verplicht. In andere beroepen is het een recht van de werknemer om zich periodiek medisch te laten onderzoeken. Dat geldt dan vooral voor werknemers die blootgesteld worden aan een verhoogd bedrijfsricio, bijvoorbeeld omdat ze met gevaarlijke stoffen werken.

Bedrijfsperiodieke keuringen vormen een belangrijk instrument ter preventie van gezondheidsschade of arbeidsongeschiktheid.

Intermezzo is al meer dan 15 jaar een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in het verrichten van alle soorten medisch onderzoek. Ook voor een bedrijfsperiodieke keuring kunt u snel terecht op één van onze keuringslocaties.

Afspraak maken voor een bedrijfs periodieke keuring

Om een afspraak te maken voor een bedrijfsperiodieke keuring kunt u contact met Intermezzo opnemen.


Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA)Nederlandse Vereniging voor DuikgeneeskundeInspectie Verkeer en Waterstaat