Het belasting-belastbaarheid model

In onze houding- en bewegingstherapie onderzoeken we de belastbaarheid van cliënten en maken we duidelijk hoe iemand het lichaam sterker kan krijgen. Wij maken gebruik van het belasting-belastbaarheid model, waarin de balans tussen belasting en belastbaarheid van een individu een centrale rol speelt.

Verwerkingsvermogen bepaalt belastbaarheid

Het model begint met belastende factoren en regelmogelijkheden. Het verwerkingsvermogen, de mate waarin iemand kan omgaan met de belasting, bepaalt zijn of haar ‘belastbaarheid’. Niet alleen overbelasting, maar ook onderbelasting kan klachten veroorzaken of in stand houden. Een gezonde hoeveelheid belasting is nodig om optimaal te kunnen functioneren.

Belasting kan tot ernstige klachten leiden

Een werknemer wordt belast wanneer sprake is van hoge belastende factoren en weinig regelmogelijkheden. Deze belasting kan verschijnselen als stress, uitputting, slapeloosheid en rusteloosheid tot gevolg hebben. Wanneer de belasting tijdelijk is, verdwijnen deze verschijnselen weer. Als de belasting aanhoudt kan dat bijvoorbeeld leiden tot burnout, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Privéomstandigheden meewegen in therapie

Niet alleen de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden bepalen een deel van de mate van belasting. Ook privéomstandigheden spelen daarin een rol. Ook daar wordt in de therapie aandacht aan besteed.