Houding en bewegingstherapie

Intermezzo houding- en bewegingstherapie is gericht op het voorkomen, genezen en/of verminderen van klachten van het houding- en bewegingsapparaat.

Lichamelijke klachten als RSI, rug-, nek en schouderklachten komen in veel beroepsgroepen voor. Dergelijke klachten veroorzaken veel overlast en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim. Hoe langer men met deze klachten blijft lopen, hoe moeilijker ze te genezen zijn.

Verkeerde houding

Vaak komen deze lichamelijke klachten voort uit een verkeerde houding of een verkeerde manier van bewegen. Door mensen bewust te maken van een juiste lichaamshouding en een verantwoorde manier van bewegen aan te leren, kan langdurig ziekteverzuim worden voorkomen.

Balans tussen belasting en belastbaarheid

Onze werkwijze is gebaseerd op het belasting-belastbaarheidsmodel. Daarbij staat de balans centraal tussen de belasting die voortvloeit uit een taak enerzijds en de belastbaarheid van degene die de taak uitvoert anderzijds.

Specifieke trainingen

Intermezzo heeft specifieke trainingen voor o.a. de volgende probleemstellingen:

  • Ouder wordende medewerker:
  • Lifestyle programma' s voor o.a. overgewicht en stoppen met roken;
  • Herstel na zwangerschap;
  • Rugklachten;
  • Nek- en schouderklachten;
  • Diabetesprogramma's;
  • Preventieve (groeps-) trainingen houding en bewegingsapparaat

Groepstrainingen

Naast individuele begeleiding verzorgen wij ook groepstrainingen. De groepstrainingen hebben als doel om verzuim te voorkomen en de sociale controle en onderlinge samenwerking op het gebied van de fysieke belasting op de werkvloer te bewerkstelligen.

Deze groepstrainingen vinden plaats op locatie bij de werkgever. Neem contact op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.
 

Houding en bewegingstherapie