Bezwaar- en beroepszaken

Beslissingen van het UWV kunnen bedrijven financieel fors benadelen. Voorbeelden zijn een loonsanctie van een jaar voor een langdurig arbeidsongeschikte medewerker of een WIA beoordeling waardoor uw premie aanzienlijk wordt verhoogd.

Advies en bijstand bij bezwaarzaken

Intermezzo kan u adviseren en eventueel een bezwaarzaak voor u voeren. Zowel op medisch, juridisch als arbeidsdeskundig gebied beschikken wij over specialisten met veel ervaring en kennis van zaken.

Werkwijze bezwaar en beroep

Op basis van de aanwezige schriftelijke informatie van werkgever, arbodienst en UWV zullen wij in eerste instantie een advies uitbrengen over de haalbaarheid van een bezwaarzaak.

In een aantal gevallen zal hiervoor pro forma bezwaar moeten worden aangetekend, omdat vaak pas dan alle informatie door het UWV beschikbaar wordt gesteld.

In het bezwaaradvies wordt beargumenteerd wat de slagingskans is van het bezwaar. Bij een opgelegde loonsanctie kan het ook een advies inhouden over maatregelen om de sanctie te bekorten.

Als besloten wordt om een bezwaarzaak te voeren kunnen wij een bezwaarschrift voor u opstellen en indien u dat wenst uw bedrijf vertegenwoordigen tijdens de hoorzitting.

Kosten bezwaar en beroep

Onderzoek en bezwaaradvies

€ 495,- (excl. BTW)

Voeren van bezwaarzaak

€ 175,- (excl. BTW) per uur voor verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en jurist, reistijd 50% van het uurtarief met een maximum van 1 reis uur per bezoek.

Meer informatie en opdrachtverstrekking

Neem contact op per e-mail: secretariaat@pantergroep.nl

hamer van de rechter